Catalaphyllia sp.

Familie: Caryophylliidae
Beskrevet: Wells, 1971
Region: Indiske Ocean

Belysning:

Gerne medium-kraftig belysning.

Cirkulation:

Moderat cirkulation anbefales, optimalt vekslende da det giver den bedste polypudfoldelse. Cirkulationen må ikke være for kraftig.

Fodring:

Bør tilbydes fisk, musling eller lign. med jævne mellemrum fx. en gang om ugen.

Farver:

Typisk grøn, men andre farver forekommer. Har typisk kontrast spidser, fx grøn m. pink spidser.

Beskrivelse:

En af de svære LPS'er, mest pga. de er sarte overfor udsving i vandparametre og lysforhold, som gør de dårligt tåler transport. De er desværre også meget modtagelige overfor parasitter. Der findes en type krabbe som bor inde mellem korallens skelet og væv, dette fører med tiden til korallens død. Holdes de med klovnfisk, må disse ikke bruge Catalaphyllia sp. som surrogatanemone, da det med tiden vil stresse korallen.

Catalaphyllia sp. kan finde på at tage småfisk.

Catalaphyllia sp. har den egenskab at de kan lave "polyp-bail out", dvs. de forlader kalkskelettet. Dette er et tegn på stress. Er man heldig og vandparametrene er i orden, kan korallen fæstne sig og med tiden opbygge et nyt skelet.

Catalaphyllia sp. er ikke en almindelig koral, forstået på den måde at den ikke lever på revet, som man normalt forbinder med koraller. Catalaphyllia sp. lever i sand og mudderbund blandt søgræs, i mere roligt og næringsrigt vand. Derfor er det også vigtigt at den ikke placeres på stensætning eller op ad sten, da vævet sandsynligvis vil blive beskadiget og måske medfører død.

Catalaphyllia sp. har førhen været anset som en nem koral, men den er efterhånden blevet sværere at holde i live, en af grundende kan være at den har været overhøstet på lavvandsområder og det nu er eksemplarer fra dybere vand der indsamles, som har sværere ved afklimatiseringen.

Kan let forveksles med anemoner.

Arter:

C. jardinei